• Praktisk info

  -

  les mer
 • Ferie & lukkning

  Vi har sommerferieavvikling fra uke 26 til og med uke 33. Det er en lege og en sekretær tilstede ved kontoret disse ukene. Pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp vil bli prioritert. Laboratorietjenestene våre vil i hovedsak bli henvist til Furst lab. i Dronningensgate

  les mer
 • Vaksinasjoner

  les mer
 • Ansatte

  Ansatte Legehuset Sandefjord er et tre-legesenter med legene Torger Corneliusen, Karoline Gylthe-Kellgren og Jan Martin B. Andersen. Nicolai Ecce er vikar for Gylthe-Kellgren fom. 18.01.21 tom. 31.05.21. Kathleen Ria Saliendra er vikar for Corneliusen fra påsken 2021 tom. påsken 2022. Til sammen har vi ca 2900 pasienter på våre lister. Vi har 3 fast ansatte Continue Reading

  les mer
 • Selvbetjening

  Læs nærmere her

  les mer

Velkommen til Legehuset Sandefjord!

AB277AE9-AAC3-4FC8-A293-658F42FB8EFC

Smittevern under koronapandemien

Smittervernsanbefalingene har høsten 2021 blitt mindre strenge, men vi ønsker fortsatt at pasienter først tar kontakt per telefon eller e-konsultasjon så langt det lar seg gjøre, istedet for å møte opp direkte uten avtale.  Dette gjelder spesielt ved covid-19-symptomer.

 

Influensavaksine høst 2021

Årets influensavaksine ankommer kontoret førstkommende mandag, 04.10.21. Hvis du har legetime i nær framtid kan vaksinen settes da. Ellers kan du ringe resepsjonen og bestille vaksinasjon.

Hvis du lurer på om du er i en risikogruppe, kan du finne svarte på denne nettsiden:

https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine/

 

Ny vikar

Dr. Ecce begynner i stilling som fastlegevikar på Legehuset fra 1. september 2021. Han ønsker pasientene velkommen til konsultasjon.

Fastlege i permisjon

Fastlege Torger Corneliusen er utnevnt til medlem av Trygderetten i 1 år fom 6. april 2021. Han tar derfor ett års permisjon tom. påsken 2022. Vikar i hans praksis vil være Kathleen Ria Saliendra. Hun har tidligere vært vikar i en annen praksis i Sandefjord. Kathleen spesialiserer seg i allmennmedisin. Vi ønsker Kathleen velkommen til Legehuset!

 

Koronavaksine

All vaksinasjon vil utføres i regi av Sandefjord kommune og kommunen vil informere innbyggerne om hvordan dette skal gjennomføres fortløpende.

Legene på Legehuset vurderer Jansen-vaksinen som medisinsk uforsvarlig per nå, og vil derfor ikke ordinere denne vaksinen.